Na likwidację starego kotła i zainstalowanie nowego niskoemisyjnego ogrzewania możesz uzyskać wysokie dofinansowanie

Zapytaj w swoim Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy o program ograniczania niskiej emisji i jego szczegółowe zasady.

W zależności od gminy dofinansowanie może dotyczyć nie tylko podłączenia do sieci ciepłowniczej czy ogrzewania gazowego, ale także zakupu nowoczesnego automatycznego kotła na węgiel, drewno lub pelet (nie dotyczy Krakowa). Musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Lista kotłów spełniających te wymagania znajduje się na stronie powietrze.malopolska.pl

Pamiętaj, że decyzję gminy o udzieleniu dofinansowania musisz uzyskać zanim dokonasz wymiany ogrzewania!

Gminy mają możliwość pozyskania zewnętrznych środków na dopłaty dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na niskoemisyjne, w tym automatycznych kotłów na węgiel i biomasę (np. drewno, pelet):

  • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – ogłoszenia o naborach dla gmin znajdują się tutaj i tutaj,
  • z programu PONE oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nawet jeśli Twoja gmina nie oferuje dofinansowania do wymiany ogrzewania, możesz skorzystać z preferencyjnego kredytu na wymianę kotłów węglowych na kocioł gazowy lub olejowy udzielanego przez Bank Ochrony Środowiska i wybrane banki spółdzielcze. Po realizacji inwestycji kredyt zostanie umorzony w wysokości do 50% kapitału dzięki środkom, które na ten cel przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje o preferencyjnym kredycie dostępne są na stronie WFOŚiGW w Krakowie oraz bezpośrednio w bankach (Bank Ochrony Środowiska – tel. 12 628 45 00).

Dofinansowanie do termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR.